Kategoriarkiv: Referater

Referat fra bestyrelsesmøde – 4. februar 2020

ADVARSEL!

Handling, afslutning og/eller plot afsløres i det følgende.Referat af Christian

Version 1

F16

INT. F16, MØDELOKALE – AFTEN

Til mødet dukker Jonas (musik-Jonas) og Christian lidt for sent op. De beklager. Christian er tydelig flov, men Jonas siger beroligende:

JONAS

Bare rolig, jeg har kun været her i

30 sekunder.

Christian ånder lettet op, og skænker sig selv et glas vand.

De, der herefter er tilstede, var Torsten, Tony, Kim, Jonas Frederik, Jonas Rørdam og Asger (via SKYPE).

TORSTEN

(ser op fra sin SMARTHPONE)

Hvem kan huske, hvad vi skal tale om?

Der er lidt stilhed. Herefter nævner Asger, at han har en DAGSORDEN.

INT. F16, MØDELOKALE, PUNKT 1: MØDER – AFTEN

Først snakkes der til mødet om arrangementer. De månedlige arrangementer er droppet, da de bliver for omstændige, og da der er enighed om, at vi i stedet hellere skal bruge tid og energi på at lave film.

Derudover er der enighed om, at vi i stedet ‘joiner’ ind, når Odense Filmværksted, Aarhus Filmværksted og evt. andre holder arrangementer. STEPHAN (JENSEN) er vores mand i Odense, der holder øje med, hvad der foregår på OFV. Han har faktisk allerede via Facebook reklameret for et arrangement om producer-rollen for begyndere d.17. februar. Derudover er der

d.24. februar et arrangement ved navn ‘Manuskriptudvikling for begyndere’.

Der er desuden enighed om, at Mette fra OFV og Merete fra AFV skal kontaktes, så de kender til vores eksistens. CHRISTIAN tager fat i Merete og og STEPHAN tager fat i Mette. CHRISTIAN koordinerer med Stephan

Pludselig bryder Tony ind og udbryder

TONY

(begejstret)

Der er bier-festival d. 7. marts!

Der er udbredt henrykkelse og mange smil.

2. 

2.

Derefter er der snak om, hvorvidt vi skal lave flere ‘Filmstafets’. Det er der stemning for.

Samtidig er der snak om, at vi skal spille Kim ‘Fiasko’-spil, og det aftales, at vi ved næste bestyrelsesmøde slutter af med at spille det. Derefter kan vi senere spille det i forbindelse med en af de åbne ‘Filmstafets’.

Næste bestyrelsesmøder – inkl. ‘Fiasko’ – afholdes d. 21. februar klokken 19. Mere info følger på Facebook.

Jonas Frederik rømmer sig en smule, og siger derefter forsigtigt:

JONAS

Jeg har en lidt skør idé…

Der er stilhed. Alle stirrer på Jonas, der, måske med vilje, trækker tiden lidt med en perfekt timet kunstpause.

JONAS (CONT’D)

… Vi kunne også se Oscar uddelingen sammen på søndag til mandag og så spille ‘Fiasko’ inden.

Der er god stemning om forslaget – undtagen fra Torsten, der lader til at have svær ved helt at forstå, at Oscar uddelingen foregår om natten, og at der er flere i forsamlingen, der er glade for forslaget. Torsten tror nærmest ikke sine egne ører, men efterhånden bløder han lidt op for forslaget. Der opnåes enighed om, at vi holder et Oscar arrangement, hvis mindst fire vil være med. Opfølgning finder sted på Facebook.

INT. F16, MØDELOKALE, PUNKT 2: THE LOBE – AFTEN

Der tales om Kenneths ‘The Lobe’. Torsten og Christian er fortalere for, at realisere projektet og skalere det ned, så det kan produceres hurtigere og billigere. Der er snak om, at det er lidt overkill at skulle realisere filmen med Hollywood skuespillere og et +150.000 kr. budget, når der er usikkerhed omkring hvorvidt historien er stærk nok.

Der snakkes om, at Kenneth får tilbud om at realisere filmen hurtigere og med et mindre budget og evt. på dansk. Torsten og Christian (og måske Kim) afholder møde med Kenneth snarest muligt, formentlig allerede på torsdag.

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE – 21. december 2019

Deltagere:Kim Jean Karlsson(event), Torsten Frøstrup(pr), Asger Frisgård(pr) og Christian Mikkelsen(event)
Afbud: Christina, Jonas Rørdam(event), Jonas Frederik og Tony
 1. Godkendelse af referat: Godkendt
 2. Nyt fra eventgruppen(pr):
  Stephan Jensen er nu også med i arrangementudvalget sammen med Kim, Jonas Rørdam og Christian
  Målsætningen er, at der skal være arrangement hver måned
  Udgifterne til arrangementer skal gerne holdes i bund
  Ambitionen er at lave samarbejde med ÅFV og OFV
  ÅFV får ny direktør. Christian tager kontakt til hende, så hun ved, at vi eksisterer.
  Vi kan evt. tilbyde at livestreame
 3. Kontingent
  Hvordan får vi medlemmer til at betale kontingent?
  Det er pt. ikke organiseret
  Asger undersøger status – han beder Tony og Ulla om informationer
  Asger kommer med forslag til, hvordan vi gør fremadrettet
 4. Markedsføringsgruppen(pr):
  Asger og Torsten har talt om, at lave en infofilm om, hvad FFV egentlig er. Den består af nye interviews og BTS optagelser
  Kim foreslår, at den viser sig at være en egentlig produktion; pludselig invaderes verden af aliens
  Så; filmen starter som en rigtig bagom doku, men udvikler sig til en fiktions-kortfilm – Så altså ikke en rigtig mockumentary, kun 50% af den (delen med aliens)
  Benspænd: alle fra foreningen, der vil være med, skal være med
 5. The Lobe:
  Sker det? I den nuværende form: nej. Vi er i tvivl om, hvor meget der skal til, for at den er klar til produktion.
  Den er i limbo
  Vi er i tvivl om, om der er en ‘fanebærer’, der løber forrest. Måske mangler der en producent til at skubbe på
  Vi afventer Kenneth
 6. Octan 97: It’s alive!! Den blev alligevel ikke produceret i Kbh.
 7. Evt.:

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE – 19. november 2019

Deltagere: Christian Mikkelsen(event), Kim Jean Karlsson(event), Torsten Frøstrup(pr), Asger Frisgård(pr) og Jonas Rørdam(pr)
Afbud: Christina, Jonas Frederik, Tony
 1. Godkendelse af referat: Godkendt
 2. Nyt fra markedsføringsgruppen(pr): Markedsføringsgruppen er gået væk fra idéen om at hyre ekstern hjælp, og venter på eventgruppens plan for filmstafetten
 3. Eventgruppen: Eventgruppen kunne informere, at der er booket bord på Conrads, lørdag d. 21. december til julehygge.
 4. Filmstafetten 2020:
  Vi stræber efter at afholde en temaaften engang om måneden igennem 2020, som følger skabelonen for at lave film.
  • 1 kvartal: Den gode idé
  • 2 kvartal: Preproduktion
  • 3 kvartal: Produktion
  • 4 kvartal: Postproduktion
 5. Status på ”The Lope”:
  Der er oprettet en projektgruppe på Facebook og arbejdet er i gang.
  • Manus er sendt til ekstern rådgiver, Julie Budtz, med henblik på at optimere historien. Hendes konklusion er meget den samme som den bekymring Torsten og Christian havde; der mangler et why.
  • Kenneth er blevet bedt om at skrive halv-hel side om hans tanker omkring filmen.
  • Hendes vurdering er, at der kan være lidt langt til en endelig produktionsstart. Det aftales at vi afventer Kenneth lidt endnu.
  • The Lope er under udvikling og vi vil rigtig gerne løfte opgaven. Dog aftales det at vi er åbne over for andre projekter, hvis den rigtige idé kommer og tidsrammen på the Lope er uoverskuelig.
 6. Evt.:

Næste møde: 21. dec. 2019 kl. 10.00 – på Café Conrad

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE – 28. august 2019

Deltagere: Torsten, Kim, Tony, Christian, Jonas Frederik, AsgerAfbud: Christina, Jonas Rørdam 1. Godkendelse af referat: Mangler fra ordinær generalforsamling 2019
 2. Konstituering:
  Christian blev valgt som næstformand
  Tony får genvalg som kasserer
  Asger er referent
 3. Vi har fået Xeneriet stillet til rådighed til kulturnatten 27. september:
  – Forslag om filmkonkurrence for gæsterne.
  – Forslag om ”kom og få lavet en profilvideo”:
  Hvilken er vores målgruppe skal vi ramme med et sådant arrangement? – Vi tænker 14-16 år
  -Forslag om åbent hus med temaet ”Er filmproduktion noget for dig?” med aktiviteter og visning af vores egne produktioner
  – ”Kom og lav en minifilm”
  Prøv hele forløbet i miniformat –Erfarne skuespillere og gæster fra gaden –Filmen kan offentliggøres på vores Facebook-side.
  evt. en skabelon til manus – meget enkelte scenarier.
  Hurtigst muligt et opslag på Facebook.
  Hvem vil vi have som skuespillere?
  Vi vil gerne koble det op på Vejle Skolefilmfestival.
 4. Evt.:

Referat fra bestyrelsesmøde – 26. Februar 2019

Deltagere: Tony, Torsten, Peter, Jonas, Christina, Ulla, Asger og Kim

Afbud: Stefan

 1. Godkendelse af referat: Godkendt
 2. Nye manus´er:
  Kim har skrevet den første side af et manus, som vi har drøftet flere gange baseret på et manuskript, der oprindeligt var til en bog. Kim blev opfordret til at arbejde videre.

  Vi har fået 3 manuser tilsendt. Jonas Rørdam har henvendt sig til Torsten med manuset ”Licens to kill”, der handler om en licensopkræver. Jonas Kragh, der tidligere har lavet ”Flow of conscience” har sendt en synopsis. Derudover har Mads Erichsen har også sendt et manus, hvor de mangler en lokation m.m. og overvejer at rykke til Vejle. Kenneth er også kommet med et manuskript ”The lobe”.

  Det er alle gode film/ideer. Nogen er længere i forhold til setup end andre.

  Det blev aftalt at invitere forfatterne ind til en snak med bestyrelsen for at afklare behov, status m.v. – hvor kan Filmforbindelsen bakke op?

  Vejle SHORT fungerede godt – det blev drøftet at lave et Experimental spor, hvor det er plads til forsøg.
 3. Udflugter/klub-aftner:
  Det blev aftalt at holde næste klub-aften i F16 d. 19. marts kl. 18.30. Vi giver pizza. Torsten laver en Facebook begivenhed.
 4. Adresseskift:
  Filmforbindelsen flytter adresse fra Spinderihallerne til F16 (Fredericiavej 16)
 5. Evt.:
  Kim kender forfatteren til The Rain – han kunne evt. være interessant i forhold til en klub-aften.
Andet: Christina skal give kage næste gang

Næste møde: 27.03 2019 kl. 19.30 hvor Projekt-ejere inviteres.

Referat fra bestyrelsesmøde – 6. februar 2018

Referent: Torsten Frøstrup

Deltagere: Torsten Frøstrup, Kim Jean Karlsson, Tony Langford, Stefan Olsen, Christina Desirée.

Afbud: Preben Steen Nielsen

 

Mødet startede med et meget positiv resumé af Vejle Short produktionen: Sticks.

  1. Foreningens helbred (åben runde):
   Vi står p.t godt. – Foreningen har fået god omtale i medierne. TV-Syd og VAF har bragt indslag og artikler ifm foreningens optagelser af gyserkortfilmen “Sticks” – Sticks er et godt eksempel på, hvorledes foreningen kan gennemføre filmproduktion. Et mix af lokale up and comming, erfarne medlemmer og udefrakommende input som alle bidrager til at opnå en høj kvalitet i produktionen. Samtidigt styrkes bånd i mellem eksterne og lokale aktiver indenfor filmmiljø.
   Vi vil gerne samle idéen op omkring “klub-aftener” – Samarbejde med andre foreninger omkring arrangementer.Vi vil gerne prøve at reformere vores arrangementer, så det bliver mindre: Vi indkalder til arrangement. – Mere som åbne sociale arrangementer.Tony oplyser at der er 209,- på kontoen – Så formanden har betalt for dagens snoller :-)Der kommer en større indbetaling, når alt omkring de 3 kortfilm i Vejle Short falder på plads.Vi skal generelt styrke vores aktiviter.
  2. Betaling af kontingent (måske skal vi tilbage til den gamle model?):
   Vi besluttede på mødet, at vi vil prøve ny betalingsmodel:Der er årlig opkrævning for nuværende medlemmer i.f.m generalforsamlingen. – Man betaler for et år. 150,- for 365 dage.
   Melder man sig ind senere end datoen for generalforsamlingen fratrækkes det antal dage, der er gået fra generalforsamlingen. Således betaler man for den mængde tid, man er medlem.
   Tony er tovholder på at oprette og vedligeholde det “arkiv”, som registrerer medlemmer fremadrettet.
   Vi vil på generalforsamlingen meddele at disse regler er gældende fremadrettet fra generalforsamlingens dato.
   Vi skal tilføje på hjemmesiden, hvordan man overfører kontingent direkte til banken. – Således kan vi henvise til instrukser, som gør det muligt for medlemmer selv at betale direkte til foreningens bankkonto.
  3. Status på støttemidler (de tre film + arrangement) / budgetter og vores ansigt mod kulturforvaltningen.:
   Mozart (Alt ok) Sticks(Alt ok) Vi har stadig ikke fået en film fra Lian (Click Like Share) – Vi afventer lidt endnu. Hører vi ikke tilbage fra Lian snarest, må vi genoverveje. – En mulig løsning er at tilbageføre midlerne til kommunen. En anden er evt. bede om lov til at gennemføre et helt nyt projekt, eller måske lade midlerne lande fælles på de 2 andre produktioner. (Kommunen stiller ikke krav om, at vi gennemfører 3 produktioner) – Vi håber, at Lian imødekommer vores ønske om, at han afleverer en film, så han kan få dækning for nogle af udgifterne ved Click Like Share.
 1. Planlægning af fest / visnings-arrangement i biograf.:
  Vi vil vise de 3 film, vi har fået støtte til i Vejle. – Vi bliver nødt til at snakke med LIDO, og evt. lave visning i Spinderihallerne i.f.m tirsdags-arrangementer.
  Christina beretter at C. Hegner har ytret, at det formentlig er muligt at låne lokaler og materiel gratis i Spinderihallerne til sådanne arrangementer. – Vi håber, at vi kan få biografen (LIDO) i tale med henblik på at være åben overfor et arrangement i Filmforbindelsen Vejle regi.
 2. Idéer til fremtidig drift af “Vejle Short V2.0”:
  Vejle Short forbliver en åben platform hvor det er muligt for medlemmer at indsende manuskripter. Foreningens bestyrelse vil vurdere projekter løbende, og i fællesskab søge midler til projekternes realisering. – Vi lægger vægt på at den samlede erfaring skal anvendes til at der vælges således at chancen for succes er størst mulig.
 3. Evt.:
  Intet.
 4. Yderligere noter fra mødet:
  Abonnement til Bygningen er betalt d. 31/1-2018 – 300,-CPH:DOX kommer til satelit-festival i Vejle d. 17 marts. – Vi bør være stærkt repræsenteret? Vi opretter event i Filmforbindelsen Vejle gruppen på FB. Medlemmer skal have mulighed for at have en lille “profil” på hjemmesiden.
  Tony foreslår, at vi skal prøve at promovere leverandører i vores Vejle Short film, det vil sandsynligvis blødgøre dem ift at “låne” gear, eller opnå fordelagtige priser.
  Tony tager et kig på vores oprindelige survey fra tilbage ved opstarten af foreningen. Måske er der inspiration gemt i den.