Kategoriarkiv: Referater

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING D. 26. OKT. 2023

Referat – ordinær generalforsamling d. 26.10.2023 kl. 18:30 – Filmforbindelsen Vejle
Fredericiavej 16, 7100 Vejle

Deltagere:
Tony Langford – Kassér
Kim Jean Skovgaard Karlsson – Bestyrelsesmedlem
Torsten Frøstrup – Formand
Christian Juul Mikkelsen – Næstformand
Jonas Rørdam – Sekretær
Hooman Aznavy

Fraværende:
Christina Jensen – Suppleant
Jonas Frederik Nørager Langemark – Bestyrelsesmedlem

Generalforsamlingen gennemførtes uden ordstyrer, og efter standard dagsorden jvn. vedtægter.

Formandens beretning var kort og præcis. – Primært omtale af Julearrangement 2022, og Amygdalas bedrifter. – Hooman Aznavy er interesseret i Filmforbindelsen, og vi planlægger et samarbejde om Hoomans seneste projekt “Ulve blandt får”.

Årsregnskabet blev præsenteret og gennemgået af Tony Langford. Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen.

Revisor Lars Wandy Frederiksen fungerer som ekstern revisor og har revideret samt påtegnet regnskabet for 2022-2023

Fastsættelse af kontingent er uændret og forbliver 150,- årligt.

Alle bestyrelsensens medlemmer og roller fortsætter uændret fremadrettet.

Lars Wandy Frederiksen fortsætter som revisor for foreningen.

Evt. :

Ingen bemærkninger

Tak for god ro og orden. Det var hyggeligt, og der var OREO og kaffe (som aldrig kom på bordet, men vi fik en kop bagefter) 🙂

Torsten Frøstrup
– Formand

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 15. sep. 2022

Referat – ordinær generalforsamling d. 15.09.2022 kl. 19:00 – Filmforbindelsen Vejle
Fredericiavej 16, 7100 Vejle

Deltagere:
Tony Langford – Kassér
Kim Jean Skovgaard Karlsson – Bestyrelsesmedlem
Jonas Frederik Nørager Langemark – Bestyrelsesmedlem
Torsten Frøstrup – Formand
Christian Juul Mikkelsen – Næstformand
Jonas Rørdam – Sekretær

Fraværende:
Christina Jensen – Suppleant

Generalforsamlingen gennemførtes uden ordstyrer, og efter standard dagsorden jvn. vedtægter.

Formandens beretning var kort og præcis. – Primært omtale af Amygdala kortfilmsproduktion.

Årsregnskabet blev præsenteret og gennemgået af Tony Langford. Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen.

Revisor Lars Wandy Frederiksen fungerer som ekstern revisor og har revideret samt påtegnet regnskabet for 2021-2022

Der blev drøftet evt. ændringer af regnskabsår til at følge kalenderåret, forslaget blev nedstemt. – Der var ingen yderligere forslag til ændringer.

Næste års generalforsamling fastsættes til at afvikles d. 23. maj 2023. – Kl 19:00 – Bestyrelsen annoncerer offentligt seneste 14 dage før.

Fastsættelse af kontingent er uændret og forbliver 150,- årligt.

Asger Frisgaard og Stephan Jensen fratræder bestyrelsen. Resten af bestyrelsen fortsætter arbejdet uændret.

Lars Wandy Frederiksen fortsætter som revisor for foreningen.

Evt. :

Juleafslutning og filmaften er blevet aftalt til at være d. 17 december 2022 kl 17:00 

Filmaftener var til debat, vi overvejer at genoptage dem for evt. at tiltrække nye medlemmer.

Torsten Frøstrup
– formand

Referat fra generalforsamling d. 15. September 2020

 1. Formandens beretning
  • Det har været et stille og roligt år – bl.a. pga. corona
  • Der har været lidt udfordringer med at finde og udvælge næstkommende projekter. Efter lidt “tovtrækkeri” blev Kenneth Trulsens ‘Frontal’ udvalgt, og den er i forprodukterne nu. Samtidig er de indledende øvelser til Jesper Vidkjærs ‘Nashville’ påbegyndt
  • Formanden beretter, at der har været mange snakke om projekter og ideer; blandt andet har der været snak om deltagelse i Vejle Open By Night samt udvikling af et decideret undervisnings/kursus-forløb
  • En relativ stor gruppe var på udflugt til Moesgaard, hvor de så Mads Erichsens dokumentar Worlds Greatest Viking
  • Vi havde julehygge på Café Conrads
  • En gruppe var på Odense Filmfestival 2019
  • Formanden beretter, at der har været snakke med andre filmvækstlag, f.eks. Odense Filmværksted, som der søges mere samarbejde med
  • Der blev afholdt Oscar-nat på Hotel Cabinn. Her blev der spillet et spil, Fiasko, som Kim har introduceret, og som måske kan inspirere til historiefortælling på film. Dette går i tråd med, at vi har kæmpet med at finde gode, korte manuskriptet
  • Der er ved flere lejligheder spillet Fiasko
  • Der blev i december afholdt et hyggeligt julekortfilms-arrangement
  • Henrik Bjerregaards Clausens kortfilm ‘The Fabric’ har haft online premiere
  • ‘Sticks’ nærmer sig 170.000 visninger på YouTube
  • Der blev lavet en tur til bio for at se ‘Alien’
 2. Ordstyrer beretter, at alle foreninger, hun kender til, har været ret hårdt ramte af corona, og at vi i Filmforbindelsen Vejle klarer os flot trods corona’en
 3. Kassereren beretning
  • Sidste år fik vi 6 kontingent-indbetalinger
  • Allerede i år har vi fået flere kontingent-indbetalinger end sidste år
  • Webdomain er betalt af Frøstrup
  • Julehygge konterede knap 700 kr.
  • Lido filmaften kostede også lidt
  • Der er et årsunderskud på 1080,10 kr. + 4 kr. i gebyr fra banken
  • Vi sluttede året på15388 kr.
  • Regnskabet er godkendt
  • Se regnskab på sidste side
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. På nuværende tidspunkt er beløbet 150 kr.
 6. Der fortsættes med 150 kr. – vedtaget
  • Valg
   • Formanden ønsker at genopstille. Ingen andre melder sig, og formanden er genvalgt
   • Bestyrelsesmedlem Christina Desireé ønsker at træde ud af bestyrelsen
   • Bestyrelsesmedlem Tony Langford er på valg. Tony ønsker at genopstill
   • Bestyrelsesmedlem Jonas Langemark ønsker at genopstille, Jonas Rørdam stiller op til bestyrelsen
    • Der afholdes valg
     • Opstillede er Jonas Rørdam, Jonas Langemark, Asger Frisgård og Tony Langford.
      • Valgt til bestyrelsen:
       • Tony Langford (9 stemmer), Jonas Frederik (7 stemmer) og Jonas Rørdam (4 stemmer)
      • Asger Frisgård genopstiller som suppleant, Christina Desireé opstiller som suppleant.
       • Asger Frisgård og Christina Desireé er begge valgt som suppleant
 7. Tidligere revisor Pia Aagaard Ravn ønsker ikke at forsætte. I stedet er Lars Wandy Frederiksen indtrådt som revisor. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at finde en suppleant.
 8. Eventuelt
  • Ordstyrer beretter om Vejle Kommunes kulturmidlerne, som vi kan søge
   • Aktuelt er Phoenix-puljen relevant. Puljen kan søges i løbet af efterår
   • Ordstyrer anbefaler at følge ‘Kulturtanken’ på Facebook
  • Ordstyrer takker for god ro og orden

Referat fra bestyrelsesmøde – 4. februar 2020

ADVARSEL!

Handling, afslutning og/eller plot afsløres i det følgende.Referat af Christian

Version 1

F16

INT. F16, MØDELOKALE – AFTEN

Til mødet dukker Jonas (musik-Jonas) og Christian lidt for sent op. De beklager. Christian er tydelig flov, men Jonas siger beroligende:

JONAS

Bare rolig, jeg har kun været her i

30 sekunder.

Christian ånder lettet op, og skænker sig selv et glas vand.

De, der herefter er tilstede, var Torsten, Tony, Kim, Jonas Frederik, Jonas Rørdam og Asger (via SKYPE).

TORSTEN

(ser op fra sin SMARTHPONE)

Hvem kan huske, hvad vi skal tale om?

Der er lidt stilhed. Herefter nævner Asger, at han har en DAGSORDEN.

INT. F16, MØDELOKALE, PUNKT 1: MØDER – AFTEN

Først snakkes der til mødet om arrangementer. De månedlige arrangementer er droppet, da de bliver for omstændige, og da der er enighed om, at vi i stedet hellere skal bruge tid og energi på at lave film.

Derudover er der enighed om, at vi i stedet ‘joiner’ ind, når Odense Filmværksted, Aarhus Filmværksted og evt. andre holder arrangementer. STEPHAN (JENSEN) er vores mand i Odense, der holder øje med, hvad der foregår på OFV. Han har faktisk allerede via Facebook reklameret for et arrangement om producer-rollen for begyndere d.17. februar. Derudover er der

d.24. februar et arrangement ved navn ‘Manuskriptudvikling for begyndere’.

Der er desuden enighed om, at Mette fra OFV og Merete fra AFV skal kontaktes, så de kender til vores eksistens. CHRISTIAN tager fat i Merete og og STEPHAN tager fat i Mette. CHRISTIAN koordinerer med Stephan

Pludselig bryder Tony ind og udbryder

TONY

(begejstret)

Der er bier-festival d. 7. marts!

Der er udbredt henrykkelse og mange smil.

2. 

2.

Derefter er der snak om, hvorvidt vi skal lave flere ‘Filmstafets’. Det er der stemning for.

Samtidig er der snak om, at vi skal spille Kim ‘Fiasko’-spil, og det aftales, at vi ved næste bestyrelsesmøde slutter af med at spille det. Derefter kan vi senere spille det i forbindelse med en af de åbne ‘Filmstafets’.

Næste bestyrelsesmøder – inkl. ‘Fiasko’ – afholdes d. 21. februar klokken 19. Mere info følger på Facebook.

Jonas Frederik rømmer sig en smule, og siger derefter forsigtigt:

JONAS

Jeg har en lidt skør idé…

Der er stilhed. Alle stirrer på Jonas, der, måske med vilje, trækker tiden lidt med en perfekt timet kunstpause.

JONAS (CONT’D)

… Vi kunne også se Oscar uddelingen sammen på søndag til mandag og så spille ‘Fiasko’ inden.

Der er god stemning om forslaget – undtagen fra Torsten, der lader til at have svær ved helt at forstå, at Oscar uddelingen foregår om natten, og at der er flere i forsamlingen, der er glade for forslaget. Torsten tror nærmest ikke sine egne ører, men efterhånden bløder han lidt op for forslaget. Der opnåes enighed om, at vi holder et Oscar arrangement, hvis mindst fire vil være med. Opfølgning finder sted på Facebook.

INT. F16, MØDELOKALE, PUNKT 2: THE LOBE – AFTEN

Der tales om Kenneths ‘The Lobe’. Torsten og Christian er fortalere for, at realisere projektet og skalere det ned, så det kan produceres hurtigere og billigere. Der er snak om, at det er lidt overkill at skulle realisere filmen med Hollywood skuespillere og et +150.000 kr. budget, når der er usikkerhed omkring hvorvidt historien er stærk nok.

Der snakkes om, at Kenneth får tilbud om at realisere filmen hurtigere og med et mindre budget og evt. på dansk. Torsten og Christian (og måske Kim) afholder møde med Kenneth snarest muligt, formentlig allerede på torsdag.

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE – 21. december 2019

Deltagere:Kim Jean Karlsson(event), Torsten Frøstrup(pr), Asger Frisgård(pr) og Christian Mikkelsen(event)
Afbud: Christina, Jonas Rørdam(event), Jonas Frederik og Tony
 1. Godkendelse af referat: Godkendt
 2. Nyt fra eventgruppen(pr):
  Stephan Jensen er nu også med i arrangementudvalget sammen med Kim, Jonas Rørdam og Christian
  Målsætningen er, at der skal være arrangement hver måned
  Udgifterne til arrangementer skal gerne holdes i bund
  Ambitionen er at lave samarbejde med ÅFV og OFV
  ÅFV får ny direktør. Christian tager kontakt til hende, så hun ved, at vi eksisterer.
  Vi kan evt. tilbyde at livestreame
 3. Kontingent
  Hvordan får vi medlemmer til at betale kontingent?
  Det er pt. ikke organiseret
  Asger undersøger status – han beder Tony og Ulla om informationer
  Asger kommer med forslag til, hvordan vi gør fremadrettet
 4. Markedsføringsgruppen(pr):
  Asger og Torsten har talt om, at lave en infofilm om, hvad FFV egentlig er. Den består af nye interviews og BTS optagelser
  Kim foreslår, at den viser sig at være en egentlig produktion; pludselig invaderes verden af aliens
  Så; filmen starter som en rigtig bagom doku, men udvikler sig til en fiktions-kortfilm – Så altså ikke en rigtig mockumentary, kun 50% af den (delen med aliens)
  Benspænd: alle fra foreningen, der vil være med, skal være med
 5. The Lobe:
  Sker det? I den nuværende form: nej. Vi er i tvivl om, hvor meget der skal til, for at den er klar til produktion.
  Den er i limbo
  Vi er i tvivl om, om der er en ‘fanebærer’, der løber forrest. Måske mangler der en producent til at skubbe på
  Vi afventer Kenneth
 6. Octan 97: It’s alive!! Den blev alligevel ikke produceret i Kbh.
 7. Evt.:

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE – 19. november 2019

Deltagere: Christian Mikkelsen(event), Kim Jean Karlsson(event), Torsten Frøstrup(pr), Asger Frisgård(pr) og Jonas Rørdam(pr)
Afbud: Christina, Jonas Frederik, Tony
 1. Godkendelse af referat: Godkendt
 2. Nyt fra markedsføringsgruppen(pr): Markedsføringsgruppen er gået væk fra idéen om at hyre ekstern hjælp, og venter på eventgruppens plan for filmstafetten
 3. Eventgruppen: Eventgruppen kunne informere, at der er booket bord på Conrads, lørdag d. 21. december til julehygge.
 4. Filmstafetten 2020:
  Vi stræber efter at afholde en temaaften engang om måneden igennem 2020, som følger skabelonen for at lave film.
  • 1 kvartal: Den gode idé
  • 2 kvartal: Preproduktion
  • 3 kvartal: Produktion
  • 4 kvartal: Postproduktion
 5. Status på ”The Lope”:
  Der er oprettet en projektgruppe på Facebook og arbejdet er i gang.
  • Manus er sendt til ekstern rådgiver, Julie Budtz, med henblik på at optimere historien. Hendes konklusion er meget den samme som den bekymring Torsten og Christian havde; der mangler et why.
  • Kenneth er blevet bedt om at skrive halv-hel side om hans tanker omkring filmen.
  • Hendes vurdering er, at der kan være lidt langt til en endelig produktionsstart. Det aftales at vi afventer Kenneth lidt endnu.
  • The Lope er under udvikling og vi vil rigtig gerne løfte opgaven. Dog aftales det at vi er åbne over for andre projekter, hvis den rigtige idé kommer og tidsrammen på the Lope er uoverskuelig.
 6. Evt.:

Næste møde: 21. dec. 2019 kl. 10.00 – på Café Conrad

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE – 28. august 2019

Deltagere: Torsten, Kim, Tony, Christian, Jonas Frederik, AsgerAfbud: Christina, Jonas Rørdam 1. Godkendelse af referat: Mangler fra ordinær generalforsamling 2019
 2. Konstituering:
  Christian blev valgt som næstformand
  Tony får genvalg som kasserer
  Asger er referent
 3. Vi har fået Xeneriet stillet til rådighed til kulturnatten 27. september:
  – Forslag om filmkonkurrence for gæsterne.
  – Forslag om ”kom og få lavet en profilvideo”:
  Hvilken er vores målgruppe skal vi ramme med et sådant arrangement? – Vi tænker 14-16 år
  -Forslag om åbent hus med temaet ”Er filmproduktion noget for dig?” med aktiviteter og visning af vores egne produktioner
  – ”Kom og lav en minifilm”
  Prøv hele forløbet i miniformat –Erfarne skuespillere og gæster fra gaden –Filmen kan offentliggøres på vores Facebook-side.
  evt. en skabelon til manus – meget enkelte scenarier.
  Hurtigst muligt et opslag på Facebook.
  Hvem vil vi have som skuespillere?
  Vi vil gerne koble det op på Vejle Skolefilmfestival.
 4. Evt.:

Referat fra bestyrelsesmøde – 26. Februar 2019

Deltagere: Tony, Torsten, Peter, Jonas, Christina, Ulla, Asger og Kim

Afbud: Stefan

 1. Godkendelse af referat: Godkendt
 2. Nye manus´er:
  Kim har skrevet den første side af et manus, som vi har drøftet flere gange baseret på et manuskript, der oprindeligt var til en bog. Kim blev opfordret til at arbejde videre.

  Vi har fået 3 manuser tilsendt. Jonas Rørdam har henvendt sig til Torsten med manuset ”Licens to kill”, der handler om en licensopkræver. Jonas Kragh, der tidligere har lavet ”Flow of conscience” har sendt en synopsis. Derudover har Mads Erichsen har også sendt et manus, hvor de mangler en lokation m.m. og overvejer at rykke til Vejle. Kenneth er også kommet med et manuskript ”The lobe”.

  Det er alle gode film/ideer. Nogen er længere i forhold til setup end andre.

  Det blev aftalt at invitere forfatterne ind til en snak med bestyrelsen for at afklare behov, status m.v. – hvor kan Filmforbindelsen bakke op?

  Vejle SHORT fungerede godt – det blev drøftet at lave et Experimental spor, hvor det er plads til forsøg.
 3. Udflugter/klub-aftner:
  Det blev aftalt at holde næste klub-aften i F16 d. 19. marts kl. 18.30. Vi giver pizza. Torsten laver en Facebook begivenhed.
 4. Adresseskift:
  Filmforbindelsen flytter adresse fra Spinderihallerne til F16 (Fredericiavej 16)
 5. Evt.:
  Kim kender forfatteren til The Rain – han kunne evt. være interessant i forhold til en klub-aften.
Andet: Christina skal give kage næste gang

Næste møde: 27.03 2019 kl. 19.30 hvor Projekt-ejere inviteres.

Referat fra bestyrelsesmøde – 3. juli 2018

Deltagere: Torsten, Asger, Stefan, Tony, Kim, Ulla, Jonas

Afbud: Christina

 1. Godkendelse af referat fra generalforsamling:
  Godkendt. Asger lægger det op på hjemmesiden.
 2. Konstituering:
  Næstformand: Christina genvalgt
  Kasserer: Tony genvalgt
  Sekretær: Ulla genvalgt
 3. Planlægning af visning af vores film:
  Vi vil gerne som minimum vise Sticks og Mozart – og gerne i LIDO. Torsten ringer til Henrik Daugaard og ser, hvad mulighederne er (dato og tidspunkter) – herunder hvad det evt. ville koste.
  Mulige datoer (lørdag foretrækkes): d. 22. og 29. september (Asger forhindret) og d. 6. oktober (Ulla forhindret) – datoer tjekkes med Anders (Ulla tjekker) og Kenneth (Kim tjekker) m.fl.
  Muligheder for efterfest og netværk: Domus (alternativer: Bygningen, F16 workspace, Haahr-bygningen etc.). Jonas undersøger med Domus.
  Deltagere – udover de involverede: pressen, kulturforvaltning (god mulighed for at blive introduceret til den nye kulturdirektør),
  Forslag om at dem, der ikke kan komme laver en lille film, der kan vises – her tænkes særligt på internationale deltagere.
  Kim og Ulla laver en ny Jeopardy-quiz.
  Invitation: skriftligt invitation (Torsten)
 4. Klub-aften:
  a. Se film-stafet – Kim starter. Dato: 15. august kl. 19 (bestyrelsesmøde kl. 17.30)
  b. Forslag om en aften om/med droner
 5. Evt:
  Vi tager nye billeder til hjemmesiden ved næste bestyrelsesmøde.Jonas har forslag om at lave en sommer-filmskole fx for unge – formen kunne være et 14 dages forløb, der afsluttes med en fremvisning. Ulla orienterer om, at Xeneriet formentligt gerne vil være med (afhængig af formen). Kort brainstorm om emnet: højskoleform fx i samarbejde med Engelsholm.
  Jonas tænker videre.Filmforbindelsen er blevet opfordret til at kontakte Ruben Krogh – Ulla ringer til ham og aftaler et besøg. Opfølgning på næste bestyrelsesmøde.

Næste møde: 15. 08. 2018 kl. 17.30 inkl. pizza (Ulla henter pizza kl. 17.15)

Referat fra generalforsamling d. 23. maj 2018

1. Valg af dirigent og referent:
Dan Arnløv blev valgt som dirigent og Ulla Varneskov som referent

2. Formandens beretning:
Formanden Torsten Frøstrup fremlagde sin beretning for året. Her fremhævede han bl.a. årets premierer og produktioner, der bl.a. har resulteret i, at filmforbindelsens film er nomineret både i år og sidste år i flere kategorier på Filmkraft. Sidste år mundede nomineringen bl.a. ud i prisen for bedste fotograf på Mozart og i år er en indstilling for bedste lyd. Der har været flere internationale priser til film fra Vejle.

3. Kasserens beretning:
Kasseren fremlagde sin beretning.

4. Godkendelse af regnskab:
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen med den anmærkning, at medlemmerne opfordres til at være mere opmærksomme på at betale deres kontingent

5. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen indstillede uændret kontingent på 150 kr. årligt, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen. Bestyrelsen orienterede om, at opkrævningsmetoden er ændret, således at medlemmerne betaler fra det tidspunkt, de melder sig ind i foreningen og frem til næste generalforsamling dvs. at 1 år koster 150 kr. og eksempelvist 6 måneder 75 kr. og så fremdeles.

6. Valg af formand:
Torsten Frøstrup genopstillede som formand og blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter:
Preben Steen Nielsen har ønsket at trække sig som bestyrelsesmedlem og derudover var 2 bestyrelsesmedlemmer på valg: Ulla Varneskov og Tony Langford. Begge ønskede genvalg til bestyrelsen.
Derudover opstillede Asger Frisgård og Jonas Frederik Langemark til bestyrelsen. Der blev afholdt skriftelig afstemning.

Yvonne Andersen og Christina Desiree blev valgt som stemmetællere af generalforsamlingen.

Opstillede til bestyrelsen (tallet i parentes angiver antallet af stemmer):

· Ulla Varneskov (17)

· Tony Langford (16)

· Asger Frisgård (5)

· Jonas Frederik Langemark(13)

Resultatet af den skriftlige afstemning blev, at Ulla Varneskov, Tony Langford og Jonas Frederik Langemark blev valgt ind i bestyrelsen.

Efterfølgende blev følgende suppleanter til bestyrelsen enstemmigt valgt:

· Asger Frisgård

· Peter M. Mortensen

· Stefan Kjær Olsen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Pia Aagaard Ravn blev genvalgt som revisor og Jens Lebeck blev valgt som revisorsuppleant.

9. Evt.:
Under eventuelt opfordrede Dan Arnløv Filmforbindelsen til at synliggøre de efterhånden mange produktioner Filmforbindelsen har været involveret i – både for at vise medlemmernes færdigheder, men også den faglige og tekniske udvikling i arbejdet. Derudover blev foreningen opfordret til at kontakte Campus Vejle om muligt samarbejde. Bestyrelsen går videre med dette.