Referat fra generalforsamling d. 15. September 2020

 1. Formandens beretning
  • Det har været et stille og roligt år – bl.a. pga. corona
  • Der har været lidt udfordringer med at finde og udvælge næstkommende projekter. Efter lidt “tovtrækkeri” blev Kenneth Trulsens ‘Frontal’ udvalgt, og den er i forprodukterne nu. Samtidig er de indledende øvelser til Jesper Vidkjærs ‘Nashville’ påbegyndt
  • Formanden beretter, at der har været mange snakke om projekter og ideer; blandt andet har der været snak om deltagelse i Vejle Open By Night samt udvikling af et decideret undervisnings/kursus-forløb
  • En relativ stor gruppe var på udflugt til Moesgaard, hvor de så Mads Erichsens dokumentar Worlds Greatest Viking
  • Vi havde julehygge på Café Conrads
  • En gruppe var på Odense Filmfestival 2019
  • Formanden beretter, at der har været snakke med andre filmvækstlag, f.eks. Odense Filmværksted, som der søges mere samarbejde med
  • Der blev afholdt Oscar-nat på Hotel Cabinn. Her blev der spillet et spil, Fiasko, som Kim har introduceret, og som måske kan inspirere til historiefortælling på film. Dette går i tråd med, at vi har kæmpet med at finde gode, korte manuskriptet
  • Der er ved flere lejligheder spillet Fiasko
  • Der blev i december afholdt et hyggeligt julekortfilms-arrangement
  • Henrik Bjerregaards Clausens kortfilm ‘The Fabric’ har haft online premiere
  • ‘Sticks’ nærmer sig 170.000 visninger på YouTube
  • Der blev lavet en tur til bio for at se ‘Alien’
 2. Ordstyrer beretter, at alle foreninger, hun kender til, har været ret hårdt ramte af corona, og at vi i Filmforbindelsen Vejle klarer os flot trods corona’en
 3. Kassereren beretning
  • Sidste år fik vi 6 kontingent-indbetalinger
  • Allerede i år har vi fået flere kontingent-indbetalinger end sidste år
  • Webdomain er betalt af Frøstrup
  • Julehygge konterede knap 700 kr.
  • Lido filmaften kostede også lidt
  • Der er et årsunderskud på 1080,10 kr. + 4 kr. i gebyr fra banken
  • Vi sluttede året på15388 kr.
  • Regnskabet er godkendt
  • Se regnskab på sidste side
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. På nuværende tidspunkt er beløbet 150 kr.
 6. Der fortsættes med 150 kr. – vedtaget
  • Valg
   • Formanden ønsker at genopstille. Ingen andre melder sig, og formanden er genvalgt
   • Bestyrelsesmedlem Christina Desireé ønsker at træde ud af bestyrelsen
   • Bestyrelsesmedlem Tony Langford er på valg. Tony ønsker at genopstill
   • Bestyrelsesmedlem Jonas Langemark ønsker at genopstille, Jonas Rørdam stiller op til bestyrelsen
    • Der afholdes valg
     • Opstillede er Jonas Rørdam, Jonas Langemark, Asger Frisgård og Tony Langford.
      • Valgt til bestyrelsen:
       • Tony Langford (9 stemmer), Jonas Frederik (7 stemmer) og Jonas Rørdam (4 stemmer)
      • Asger Frisgård genopstiller som suppleant, Christina Desireé opstiller som suppleant.
       • Asger Frisgård og Christina Desireé er begge valgt som suppleant
 7. Tidligere revisor Pia Aagaard Ravn ønsker ikke at forsætte. I stedet er Lars Wandy Frederiksen indtrådt som revisor. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at finde en suppleant.
 8. Eventuelt
  • Ordstyrer beretter om Vejle Kommunes kulturmidlerne, som vi kan søge
   • Aktuelt er Phoenix-puljen relevant. Puljen kan søges i løbet af efterår
   • Ordstyrer anbefaler at følge ‘Kulturtanken’ på Facebook
  • Ordstyrer takker for god ro og orden