REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE – 21. december 2019

Deltagere:Kim Jean Karlsson(event), Torsten Frøstrup(pr), Asger Frisgård(pr) og Christian Mikkelsen(event)
Afbud: Christina, Jonas Rørdam(event), Jonas Frederik og Tony
 1. Godkendelse af referat: Godkendt
 2. Nyt fra eventgruppen(pr):
  Stephan Jensen er nu også med i arrangementudvalget sammen med Kim, Jonas Rørdam og Christian
  Målsætningen er, at der skal være arrangement hver måned
  Udgifterne til arrangementer skal gerne holdes i bund
  Ambitionen er at lave samarbejde med ÅFV og OFV
  ÅFV får ny direktør. Christian tager kontakt til hende, så hun ved, at vi eksisterer.
  Vi kan evt. tilbyde at livestreame
 3. Kontingent
  Hvordan får vi medlemmer til at betale kontingent?
  Det er pt. ikke organiseret
  Asger undersøger status – han beder Tony og Ulla om informationer
  Asger kommer med forslag til, hvordan vi gør fremadrettet
 4. Markedsføringsgruppen(pr):
  Asger og Torsten har talt om, at lave en infofilm om, hvad FFV egentlig er. Den består af nye interviews og BTS optagelser
  Kim foreslår, at den viser sig at være en egentlig produktion; pludselig invaderes verden af aliens
  Så; filmen starter som en rigtig bagom doku, men udvikler sig til en fiktions-kortfilm – Så altså ikke en rigtig mockumentary, kun 50% af den (delen med aliens)
  Benspænd: alle fra foreningen, der vil være med, skal være med
 5. The Lobe:
  Sker det? I den nuværende form: nej. Vi er i tvivl om, hvor meget der skal til, for at den er klar til produktion.
  Den er i limbo
  Vi er i tvivl om, om der er en ‘fanebærer’, der løber forrest. Måske mangler der en producent til at skubbe på
  Vi afventer Kenneth
 6. Octan 97: It’s alive!! Den blev alligevel ikke produceret i Kbh.
 7. Evt.: