Referat fra bestyrelsesmøde – 3. juli 2018

Deltagere: Torsten, Asger, Stefan, Tony, Kim, Ulla, Jonas

Afbud: Christina

 1. Godkendelse af referat fra generalforsamling:
  Godkendt. Asger lægger det op på hjemmesiden.
 2. Konstituering:
  Næstformand: Christina genvalgt
  Kasserer: Tony genvalgt
  Sekretær: Ulla genvalgt
 3. Planlægning af visning af vores film:
  Vi vil gerne som minimum vise Sticks og Mozart – og gerne i LIDO. Torsten ringer til Henrik Daugaard og ser, hvad mulighederne er (dato og tidspunkter) – herunder hvad det evt. ville koste.
  Mulige datoer (lørdag foretrækkes): d. 22. og 29. september (Asger forhindret) og d. 6. oktober (Ulla forhindret) – datoer tjekkes med Anders (Ulla tjekker) og Kenneth (Kim tjekker) m.fl.
  Muligheder for efterfest og netværk: Domus (alternativer: Bygningen, F16 workspace, Haahr-bygningen etc.). Jonas undersøger med Domus.
  Deltagere – udover de involverede: pressen, kulturforvaltning (god mulighed for at blive introduceret til den nye kulturdirektør),
  Forslag om at dem, der ikke kan komme laver en lille film, der kan vises – her tænkes særligt på internationale deltagere.
  Kim og Ulla laver en ny Jeopardy-quiz.
  Invitation: skriftligt invitation (Torsten)
 4. Klub-aften:
  a. Se film-stafet – Kim starter. Dato: 15. august kl. 19 (bestyrelsesmøde kl. 17.30)
  b. Forslag om en aften om/med droner
 5. Evt:
  Vi tager nye billeder til hjemmesiden ved næste bestyrelsesmøde.Jonas har forslag om at lave en sommer-filmskole fx for unge – formen kunne være et 14 dages forløb, der afsluttes med en fremvisning. Ulla orienterer om, at Xeneriet formentligt gerne vil være med (afhængig af formen). Kort brainstorm om emnet: højskoleform fx i samarbejde med Engelsholm.
  Jonas tænker videre.Filmforbindelsen er blevet opfordret til at kontakte Ruben Krogh – Ulla ringer til ham og aftaler et besøg. Opfølgning på næste bestyrelsesmøde.

Næste møde: 15. 08. 2018 kl. 17.30 inkl. pizza (Ulla henter pizza kl. 17.15)