Alle indlæg af Torsten Frøstrup

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING D. 26. OKT. 2023

Referat – ordinær generalforsamling d. 26.10.2023 kl. 18:30 – Filmforbindelsen Vejle
Fredericiavej 16, 7100 Vejle

Deltagere:
Tony Langford – Kassér
Kim Jean Skovgaard Karlsson – Bestyrelsesmedlem
Torsten Frøstrup – Formand
Christian Juul Mikkelsen – Næstformand
Jonas Rørdam – Sekretær
Hooman Aznavy

Fraværende:
Christina Jensen – Suppleant
Jonas Frederik Nørager Langemark – Bestyrelsesmedlem

Generalforsamlingen gennemførtes uden ordstyrer, og efter standard dagsorden jvn. vedtægter.

Formandens beretning var kort og præcis. – Primært omtale af Julearrangement 2022, og Amygdalas bedrifter. – Hooman Aznavy er interesseret i Filmforbindelsen, og vi planlægger et samarbejde om Hoomans seneste projekt “Ulve blandt får”.

Årsregnskabet blev præsenteret og gennemgået af Tony Langford. Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen.

Revisor Lars Wandy Frederiksen fungerer som ekstern revisor og har revideret samt påtegnet regnskabet for 2022-2023

Fastsættelse af kontingent er uændret og forbliver 150,- årligt.

Alle bestyrelsensens medlemmer og roller fortsætter uændret fremadrettet.

Lars Wandy Frederiksen fortsætter som revisor for foreningen.

Evt. :

Ingen bemærkninger

Tak for god ro og orden. Det var hyggeligt, og der var OREO og kaffe (som aldrig kom på bordet, men vi fik en kop bagefter) 🙂

Torsten Frøstrup
– Formand

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 15. sep. 2022

Referat – ordinær generalforsamling d. 15.09.2022 kl. 19:00 – Filmforbindelsen Vejle
Fredericiavej 16, 7100 Vejle

Deltagere:
Tony Langford – Kassér
Kim Jean Skovgaard Karlsson – Bestyrelsesmedlem
Jonas Frederik Nørager Langemark – Bestyrelsesmedlem
Torsten Frøstrup – Formand
Christian Juul Mikkelsen – Næstformand
Jonas Rørdam – Sekretær

Fraværende:
Christina Jensen – Suppleant

Generalforsamlingen gennemførtes uden ordstyrer, og efter standard dagsorden jvn. vedtægter.

Formandens beretning var kort og præcis. – Primært omtale af Amygdala kortfilmsproduktion.

Årsregnskabet blev præsenteret og gennemgået af Tony Langford. Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen.

Revisor Lars Wandy Frederiksen fungerer som ekstern revisor og har revideret samt påtegnet regnskabet for 2021-2022

Der blev drøftet evt. ændringer af regnskabsår til at følge kalenderåret, forslaget blev nedstemt. – Der var ingen yderligere forslag til ændringer.

Næste års generalforsamling fastsættes til at afvikles d. 23. maj 2023. – Kl 19:00 – Bestyrelsen annoncerer offentligt seneste 14 dage før.

Fastsættelse af kontingent er uændret og forbliver 150,- årligt.

Asger Frisgaard og Stephan Jensen fratræder bestyrelsen. Resten af bestyrelsen fortsætter arbejdet uændret.

Lars Wandy Frederiksen fortsætter som revisor for foreningen.

Evt. :

Juleafslutning og filmaften er blevet aftalt til at være d. 17 december 2022 kl 17:00 

Filmaftener var til debat, vi overvejer at genoptage dem for evt. at tiltrække nye medlemmer.

Torsten Frøstrup
– formand