REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE – 19. november 2019

Deltagere: Christian Mikkelsen(event), Kim Jean Karlsson(event), Torsten Frøstrup(pr), Asger Frisgård(pr) og Jonas Rørdam(pr)
Afbud: Christina, Jonas Frederik, Tony
 1. Godkendelse af referat: Godkendt
 2. Nyt fra markedsføringsgruppen(pr): Markedsføringsgruppen er gået væk fra idéen om at hyre ekstern hjælp, og venter på eventgruppens plan for filmstafetten
 3. Eventgruppen: Eventgruppen kunne informere, at der er booket bord på Conrads, lørdag d. 21. december til julehygge.
 4. Filmstafetten 2020:
  Vi stræber efter at afholde en temaaften engang om måneden igennem 2020, som følger skabelonen for at lave film.
  • 1 kvartal: Den gode idé
  • 2 kvartal: Preproduktion
  • 3 kvartal: Produktion
  • 4 kvartal: Postproduktion
 5. Status på ”The Lope”:
  Der er oprettet en projektgruppe på Facebook og arbejdet er i gang.
  • Manus er sendt til ekstern rådgiver, Julie Budtz, med henblik på at optimere historien. Hendes konklusion er meget den samme som den bekymring Torsten og Christian havde; der mangler et why.
  • Kenneth er blevet bedt om at skrive halv-hel side om hans tanker omkring filmen.
  • Hendes vurdering er, at der kan være lidt langt til en endelig produktionsstart. Det aftales at vi afventer Kenneth lidt endnu.
  • The Lope er under udvikling og vi vil rigtig gerne løfte opgaven. Dog aftales det at vi er åbne over for andre projekter, hvis den rigtige idé kommer og tidsrammen på the Lope er uoverskuelig.
 6. Evt.:

Næste møde: 21. dec. 2019 kl. 10.00 – på Café Conrad