REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING D. 26. OKT. 2023

Referat – ordinær generalforsamling d. 26.10.2023 kl. 18:30 – Filmforbindelsen Vejle
Fredericiavej 16, 7100 Vejle

Deltagere:
Tony Langford – Kassér
Kim Jean Skovgaard Karlsson – Bestyrelsesmedlem
Torsten Frøstrup – Formand
Christian Juul Mikkelsen – Næstformand
Jonas Rørdam – Sekretær
Hooman Aznavy

Fraværende:
Christina Jensen – Suppleant
Jonas Frederik Nørager Langemark – Bestyrelsesmedlem

Generalforsamlingen gennemførtes uden ordstyrer, og efter standard dagsorden jvn. vedtægter.

Formandens beretning var kort og præcis. – Primært omtale af Julearrangement 2022, og Amygdalas bedrifter. – Hooman Aznavy er interesseret i Filmforbindelsen, og vi planlægger et samarbejde om Hoomans seneste projekt “Ulve blandt får”.

Årsregnskabet blev præsenteret og gennemgået af Tony Langford. Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen.

Revisor Lars Wandy Frederiksen fungerer som ekstern revisor og har revideret samt påtegnet regnskabet for 2022-2023

Fastsættelse af kontingent er uændret og forbliver 150,- årligt.

Alle bestyrelsensens medlemmer og roller fortsætter uændret fremadrettet.

Lars Wandy Frederiksen fortsætter som revisor for foreningen.

Evt. :

Ingen bemærkninger

Tak for god ro og orden. Det var hyggeligt, og der var OREO og kaffe (som aldrig kom på bordet, men vi fik en kop bagefter) 🙂

Torsten Frøstrup
– Formand